spiritual ở Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

cách phát âm
s. ruhsal, ruhani, manevi, tanrısal, dini, düşünsel, akli, zeki, akıllı, esprili

Ví dụ câu

Just as a candle cannot burn without fire, men cannot live without a spiritual life.
Tıpkı bir mumun ateşsiz olamaması gibi insan da manevi hayatsız olamaz.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
There is no more sacred contract than the bond of marriage. And no more spiritual union than that between a man and a woman.
Evlilik sözleşmesinden daha kutsal bir anlaşma yoktur. Ayrıca bir erkek ve kadın arasındakinden daha manevi bir birleşme yoktur
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
But now I'm getting that spiritual motivation to visit Africa.
Dennis Brown
Ama artık Afrika'yı ziyaret etmek için bu ruhani motivasyonu alıyorum.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
This could make them very aggressive. They are deeply spiritual people.
Bu onları saldırganlaştırabilirdi. Manevi değerlere derinden bağlı insanlar.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
A very spiritual city.
Çok ruhani bir şehir.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
As I walked away among such leaves as had already fallen from the golden, brown, and russet trees; and as I looked around me on the wonders of Creation, and thought of the steady, unchanging, and harmonious laws by which they are sustained; the gentleman’s spiritual intercourse seemed to me as poor a piece of journey-work as ever this world saw.
Altın sarısı, kahverengi ve kızıl renkli ağaçlardan dökülen yaprakların arasında yürür ve etrafımdaki yaradılış harikalarına bakıp bu harikaları ayakta tutan sağlam, değişmez ve uyumlu yasaları düşünürken, adamın ruhlarla ilgili sohbeti bana bu dünyanın şimdiye dek gördüğü en sefil yolculuk hikâyesi gibi geldi.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
to their devout spiritual leader...
onları avutmak...
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
After First Contact, the material and spiritual development of humanity flourished.
İlk temastan sonra, insanlığın maddesel ve ruhsal gelişimi ilerledi.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Tell, what is "spiritual ties"?
Söyle, "manevi bağlar" nedir?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
They gave him both material and spiritual support.
Onlar ona hem maddi hem de manevi destek verdiler.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

ethereal: airy, holy, religious© dictionarist.com