thrust ở Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

cách phát âm
f. itmek, dürtmek, sokmak, saplamak, saldırmak, hücum etmek
i. itiş, itme, saplama, süngüleme, baskı, basınç, saldırı, hücum, itme kuvveti

Ví dụ câu

We have just been thrust into the middle of extraordinary events. So we must approach this calmly and rationally. Those are not the enemy out there.
Olağan dışı olayların içine itildik. Bu yüzden daha sakin ve rasyonel bir şekilde yaklaşmalıyız. Bunlar dışardaki düşmanlar değil.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
-Pull the holding clamps Right, I just need to find the vertical thrust lock.
- Are you sure you can fly this thing?
-Raptiyeleri çek. Tamam. Sadece Dikey güvenlik kilidini bulmam gerekiyor.
-Bu şeyi uçurabileceğinden emin misin?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is not good to thrust your way forward in order to reach the front.
Önlere erişmek için-kalabalığı yararak-yolunu açman doğru değil.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Don't thrust your knife into the cheese.
Peynirin içine bıçak saplamayın.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He thrust me aside.
Beni bir kenara itti.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He thrust the door open and marched in.
Kapıyı iterek açtı ve içeri yürüdü.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He thrust the money into his pocket.
Parayı cebine soktu.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Thrust is how much push a rocket can give.
İtme bir roketin ne kadar itme verebileceğidir.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. jab: stick, stab, pierce, puncture, penetrate, shove
2. drive: ram, shove, plunge, lunge, jab, dig, propulsiondictionary extension
© dictionarist.com