baked apple ở Tiếng Đức

cách phát âm
Bratapfel

Ví dụ câu

My mother often bakes apple pies for us.
Meine Mutter backt uns oft Apfelkuchen.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!


© dictionarist.com