spirit of camphor ở Tiếng Nga

cách phát âm
с. камфарный спирт

Ví dụ câu

Have you any spirit of camphor?
cách phát âm cách phát âm


© dictionarist.com