bake ở Tiếng Việt

cách phát âm
v. nướng, hầm, hấp

Ví dụ câu

Mom baked a cake for my birthday.
Mẹ đã làm cho tôi một ổ bánh cho sinh nhật của tôi.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

1. fire: temper, anneal, harden, scorch, char, parch
2. cook in oven: cook, roast, toast, broil, microwave, warm© dictionarist.com