gone by ở Tiếng Việt

cách phát âm
v. đi qua

Ví dụ câu

If it should rain tomorrow, we would go by bus.
Nếu ngày mai trời mưa, chúng tôi sẽ đi bằng xe buýt.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
He goes by bike.
Anh ấy đi bằng xe đạp.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
I don't want to go by plane, if I can help it.
Tôi không muốn đi bằng máy bay, nếu tôi có thể.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com