jarring sound ở Tiếng Việt

n. tiếng chói tai

Ví dụ câu

When I tried to move the desk, one of its legs made a jarring sound as it scraped across the floor.
cách phát âm cách phát âm


© dictionarist.com