somebody ở Tiếng Việt

cách phát âm
pron. người nào, có ai, có người

Ví dụ câu

I really need to hit somebody.
Tôi muốn đấm ai đó cho thỏa thích.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Does somebody here own this watch?
Cái đồng hồ này có thuộc về ai ở đây không?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!

Từ đồng nghĩa

in solitude


dictionary extension
© dictionarist.com