wrong ở Tiếng Việt

cách phát âm
n. điều ác
a. xấu, tồi, sai, không đúng, trái
adv. lầm

Ví dụ câu

To make mistakes is not always wrong.
Gây ra lỗi lầm không phải lúc nào cũng là điều sa trái.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
It is me that is wrong.
Tại vì tôi nhầm hay là điều đó sai vậy?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Is it so wrong to enjoy life this much?
Hưởng thụ đời quá nhiều thì sai sao?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
You're messing up with the wrong guy, babe.
Chọc lộn người rồi cưng.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Be careful not to drive the wrong way on a one-way street.
Cẩn thận đừng chạy ngược chiều khi lưu thông trên đường một chiều.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
What the fuck is wrong with you?
Mày bị cái khỉ gì vậy?
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Tom dialed the wrong number.
Tom đã quay nhầm số điện thoại.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Tom dialed the wrong number.
Tom đã gọi nhầm số điện thoại.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
Tom dialed the wrong number.
Tom đã bấm nhầm số điện thoại.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
You are completely wrong.
Bạn đã hoàn toàn sai lầm.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!
© dictionarist.com