swabber ở Tiếng Trung

cách phát âm
n. 拖把 (tuo1 ba3)

swabber ở Tiếng Trung

cách phát âm
n. 拖把 (tuo1 ba3)


dictionary extension
© dictionarist.com