thrust chamber ở Tiếng Trung

cách phát âm
(火箭的) 推动箱, 燃烧室

Ví dụ câu

high-pressure (exceeding 10,6 MPa) thrust chambers and nozzles therefor;
cách phát âm cách phát âm


© dictionarist.com