bake-off ở Tiếng Ukraina

n. конкурс на кращий пиріг

Ví dụ câu

- Okay, I'll give you five in "Bake Off," but my 30 is nonnegotiable.
cách phát âm cách phát âm
Did, Wade tell you that my macadamia fudge torte... won the Gotham County bake-off?
cách phát âm cách phát âm


© dictionarist.com