spirit ở Tiếng Ukraina

cách phát âm
n. дух, рішучість, запальність, настрій, суть, тенденція, натура, біс, відвага, мара, спирт
v. таємно винести, пожвавлювати

Ví dụ câu

I found a kindred spirit in Bob.
У Бобі я знайшов споріднену душу.
cách phát âm cách phát âm Report Error!
Spirit manifested itself.
Дух виявив себе.
cách phát âm cách phát âm Report Error!
He is in high spirits today.
В нього припіднятий дух сьогодні.
cách phát âm cách phát âm Report Error!
She is in low spirits today.
Вона сьогодні у пригніченому настрої.
cách phát âm cách phát âm Report Error!
She is in low spirits today.
Вона сьогодні в поганому настрої.
cách phát âm cách phát âm Report Error!
All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства.
cách phát âm cách phát âm Report Error!
© dictionarist.com