Beruf ở Tiếng Pháp

cách phát âm
n. profession (f), qualité (f), métier (m)
© dictionarist.com