substrat ở Tiếng Pháp

cách phát âm
n. substrat, substratum

substrat ở Tiếng Pháp

cách phát âm
n. substrat (m)dictionary extension
© dictionarist.com