Từ điển Tiếng Đức-Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Ví dụ câu, đồng nghĩa...

ĐứcThổ Nhĩ Kỳ
Công cụ:
Tìm kiếm Dictionarist bằng một từ khóa: Thêm Dictionarist vào trình tìm kiếm của bạn
Từ điển tiếng Việt:
Anh-Việt, Việt-Anh
© dictionarist.com