Bakel ở Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

cách phát âm
i. hoca dayağı (m), falaka (m), değnek (m), sopa (m)

Ví dụ câu

Resistance to the Monsanto experimental fields is growing in places like Raalte and Gemert-Bakel in the Netherlands,.
cách phát âm cách phát âm© dictionarist.com