lebhaft ở Tiếng Trung

cách phát âm
adj. adv. 活泼的。活跃的。生动的。热闹的。
© dictionarist.com