machtvoll ở Tiếng Trung

cách phát âm
adj.adv. 强大的,有势力的。有力的。有影响力的。


© dictionarist.com