squittisce trong Tiếng Anh

cách phát âm
[squittire] v. squawk, squeak

Ví dụ câu

Il topo squittisce.
The mouse squeaks.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!


dictionary extension
© dictionarist.com