vaneggiato trong Tiếng Anh

cách phát âm
[vaneggiare] v. wander, loiter

Ví dụ câu

Non vaneggiare.
Don't ramble.
cách phát âm cách phát âm cách phát âm Report Error!


© dictionarist.com