sbottonarsi ở Tiếng Đức

cách phát âm
v. öffnen: sich öffnen

Từ đồng nghĩa

confidarsi: aprirsi


dictionary extension
© dictionarist.com