Công cụ

1. Nhấn vào đây để tải từ điển dưới dạng mã Html!

Nhấn đúp vào một từ để xem bản dịch của từ đó trong cửa sổ từ điển popup.

 

2. Bấm vào đây tải Dictionarist cho trình duyệt Chrome!

Tìm kiếm Dictionarist bằng một từ khóa.

© dictionarist.com