Tây Ban Nha - Anh - torreón

cách phát âm
n. keep; turret

Tây Ban Nha - Pháp - torreón

cách phát âm
(edificio) tourelle (f)

Tây Ban Nha - Đức - torreón

cách phát âm
n. turm, festungsturm


dictionary extension
© dictionarist.com