Bồ Đào Nha - Anh - tratado

cách phát âm
(m) n. accord, concord; discourse; agreement, covenant; treaty, pact; tractate, treatise; entente

Tây Ban Nha - Anh - tratado

cách phát âm
n. treaty, tractate, agreement; discourse

Bồ Đào Nha - Pháp - tratado

cách phát âm
1. (livros) traité (m)
2. (militar) traité (m); alliance (f); pacte (m)

Tây Ban Nha - Pháp - tratado

cách phát âm
1. (libros) traité (m)
2. (militar) traité (m)

Tây Ban Nha - Đức - tratado

cách phát âm
n. abhandlung, schrift, traktat, vertrag, staatsvertrag

Tây Ban Nha - Nga - tratado

cách phát âm
n. трактат, договор

Tây Ban Nha - Hàn - tratado

cách phát âm
n. 조약, 계약


© dictionarist.com