Bồ Đào Nha - Anh - trato

cách phát âm
(m) n. handling, treatment; address; intercourse; processing

Tây Ban Nha - Anh - trato

cách phát âm
[trato (m)] n. treatment; agreement, deal; usage; intercourse, relationship

Bồ Đào Nha - Pháp - trato

cách phát âm
(política) entente (f); accord (m)

Tây Ban Nha - Pháp - trato

cách phát âm
1. (general) traitement (m) 2. (negociación) marché (m); affaire (f)
3. (comunicación) rapports (mp); relations (fp) 4. (gente) première rencontre (f)
5. (comercio) affaire (f); marché (m)

Tây Ban Nha - Đức - trato

cách phát âm
n. behandlung, betragen, benehmen, umgang, bekanntschaft, verkehr, abmachung, vereinbarung, vertrag

Tây Ban Nha - Nga - trato

cách phát âm
n. отношение: отношения

Tây Ban Nha - Hàn - trato

cách phát âm
n. 태도, 영적교류, 왕래


dictionary extension
© dictionarist.com