Tiếng Ý - Anh - tubo

cách phát âm
n. tube, pipe, spout, duct, flue, drain

Bồ Đào Nha - Anh - tubo

cách phát âm
(m) n. channel, conduit; drain, duct; pipe, tube

Tây Ban Nha - Anh - tubo

cách phát âm
n. drill pipe, tube, pipe; flue; conduit

Tiếng Ý - Pháp - tubo

cách phát âm
1. (contenitore) tube (m)
2. (utensili) tuyau (m)
3. (tecnico) tuyau (m); tube (m); conduit (m); conduite (f)

Tiếng Ý - Đức - tubo

cách phát âm
n. röhre, tube, rohr

Bồ Đào Nha - Pháp - tubo

cách phát âm
1. (recipiente) tube (m)
2. (técnico) tuyau (m); tube (m); conduit (m); conduite (f)

Tây Ban Nha - Pháp - tubo

cách phát âm
1. (recipiente) tube (m)
2. (técnico) tuyau (m); tube (m); conduit (m); conduite (f)

Tây Ban Nha - Đức - tubo

cách phát âm
n. röhre, tubus, schlauch, leitungsrohr, zuleitung, zylinder, orgelpfeife, hülse, tube

Tây Ban Nha - Nga - tubo

cách phát âm
n. труба, тюбик, лампа

Tây Ban Nha - Hàn - tubo

cách phát âm
n. 관, 튜브, 등


dictionary extension
© dictionarist.com