Tiếng Ý - Anh - usuario

cách phát âm
n. user, utilizer

Tây Ban Nha - Anh - usuario

cách phát âm
[usuario (m)] n. reader; user, one who uses; one who uses a computer system

Tây Ban Nha - Pháp - usuario

cách phát âm
1. (comercio - hombre) utilisateur ultime
2. (hombre) usager (m); utilisateur (m)

Tây Ban Nha - Đức - usuario

cách phát âm
n. benutzer, benützer

Tây Ban Nha - Nga - usuario

cách phát âm
n. пользователь

Tây Ban Nha - Hàn - usuario

cách phát âm
n. 사용자


© dictionarist.com