Tây Ban Nha - Anh - vía

cách phát âm
n. way, track, tack, line, lane

Tây Ban Nha - Đức - vía

cách phát âm
n. weg, bahn, straße, mittel, strecke, gleis, bahngleis, spur, strang, geleise, kanal
prep. über, via

Tây Ban Nha - Nga - vía

cách phát âm
n. путь, улица

Tây Ban Nha - Hàn - vía

cách phát âm
n. 길
prep. 경유하다: ...을 경유하여


dictionary extension
© dictionarist.com