Tiếng Ý - Anh - vaniglia

cách phát âm
n. vanilla, vanillin

Tiếng Ý - Pháp - vaniglia

cách phát âm
(culinario) vanille (f)

Tiếng Ý - Đức - vaniglia

cách phát âm
n. vanille


© dictionarist.com