Anh - Việt - vice

cách phát âm
n. thói xấu, nết xấu, tánh xấu, tật xấu, kềm vặn, cái ê tô
v. siết chặc

Anh - Anh - vice

cách phát âm
n. character of a buffoon in a morality play
n. act of moral corruption; depravity; fault in one's personal character; physical blemish, deformity; sexual immorality (particularly prostitution); bad habit displayed by a domestic animal
prep. instead of, in place of

Anh - Pháp - vice

cách phát âm
n. personnage du bouffon dans une comédie de moralité
n. vice; défaut, défectuosité; brigade des moeurs (police)
prép. vice (préfixe )

Anh - Đức - vice

cách phát âm
n. Witzbold, Hofnarr
n. unsittlicher Brauch; Verbrechen; Mangel; Sittendezernat; Laster, Untugend
prp. Vize-

Anh - Hindi - vice

cách phát âm
n. बुराई, ख़राबी, नुक़सान, हानि, दोष, शरारत, खोटाई, बुरा चाल-चलन, दुराचार, शिकंजा
v. शिकंजा में डालना
prep. बदले: के बदले, बजाय: के बजाय, जगह: की जगह, स्थान: के स्थान में

Anh - Indonesia - vice

cách phát âm
n. kebiasaan buruk, catok, perbuatan jahat, buruk: sifat buruk, wakil, ragum
prep. sebagai ganti

Anh - Tiếng Ý - vice

cách phát âm
s. vizio, depravazione; cattiva abitudine, malvezzo; morsa; sostituto, vice
s. vizio; depravazione; cattiva abitudine
pref. in vece di, in luogo di, al posto di

Anh - Ba Lan - vice

cách phát âm
n. występek, nałóg, wada, imadło, zacisk, narów, kluba {techn.}
prep. zamiast

Anh - Bồ Đào Nha - vice

cách phát âm
s. vício ; marginalidade; defeito; departamento policial que trata de atentados ao pudor e prostituição
prep. em lugar de
pref. vice-, sub-; substituto

Anh - Rumani - vice

cách phát âm
n. viciu, defect, cusur, lipsă, nărav, menghină

Anh - Nga - vice

cách phát âm
с. порок, клещи, зло, недостаток, недостаток характера, норов, тиски, зажимной патрон, заместитель
предл. вместо
pref. вице-

Anh - Tây Ban Nha - vice

cách phát âm
s. personaje de bufón en una pieza teatral de moralidad
s. vicio, autodegradación, corrupción, depravación, desnaturalización
prep. vice, en lugar de

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - vice

cách phát âm
i. ahlaksızlık, kötülük, özür, kusur, zaaf, çapkınlık, huysuzluk (at), mengene, vekil
ed. yerine
ök. ikinci, yardımcı

Anh - Ukraina - vice

cách phát âm
n. порок, недолік, норов, слабкість, лещата, нецнота
prep. замість

Pháp - Anh - vice

cách phát âm
pref. vice

Tiếng Ý - Anh - vice

cách phát âm
adj. vice

Tây Ban Nha - Anh - vice

cách phát âm
pref. deputy, subordinate, serving as an assistant (i.e. deputy sheriff)

Hà Lan - Anh - vice

cách phát âm
adj. vice, deputy
prep. vice

Anh - Hà Lan - vice

cách phát âm
zn. karakter van een clown in een moraliteit (zinnespel)
zn. misdadig feit, misdaad, defekt, zedenpolitie
vz. vice-, onder-, plaatsvervangend

Anh - Hy Lạp - vice

cách phát âm
ουσ. σφιγκτήρ, βίτσιο, μέγγενη, ελάττωμα, κακία, φαυλότης, φαυλότητα, αντικαταστάτης

Pháp - Đức - vice

cách phát âm
n. untugend, verderbnis, fehler, mangel, laster, manko, fehlen

Pháp - Tiếng Ý - vice

cách phát âm
(moralité) vizio (m)

Pháp - Bồ Đào Nha - vice

cách phát âm
(moralité) vício (m)

Pháp - Nga - vice

cách phát âm
n. порок (f), порочность (f)

Pháp - Tây Ban Nha - vice

cách phát âm
(moralité) vicio (m)

Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ - vice

cách phát âm
ast, ikinci, yardımcı

Tiếng Ý - Pháp - vice

cách phát âm
(lavoro - uomo) substitut (m); adjoint (m)

Tiếng Ý - Đức - vice

cách phát âm
adj. vize-

Tây Ban Nha - Đức - vice

cách phát âm
a. stellvertretend

Pháp - Hà Lan - vice

cách phát âm
(moralité) ondeugd (m/f)

Anh - Ả Rập - vice

cách phát âm
‏نائب بادئة، رذيلة، عيب، نقيصة، سيئة‏
‏بدلا من، خلفال‏

Anh - Trung - vice

cách phát âm
(介) 恶习; 坏脾气; 恶行

Anh - Trung - vice

cách phát âm
(介) 惡習; 壞脾氣; 惡行

Anh - Nhật - vice

cách phát âm
(接頭) 代わりに
(名) 悪徳, 悪徳行為; 堕落; 失態; 不品行(特に売春); 悪習, 悪い癖

Anh - Hàn - vice

cách phát âm
명. 악덕, 부도덕; 타락; (정신적, 육체적)결함, 결점; 성적부도덕; 나쁜 습관
전. 대신에
접두. 부의 뜻, 대리의 뜻, 차의 뜻


Thì của động từ

Present participle: vicing
Present: vice (3.person: vices)
Past: viced
Future: will vice
Present conditional: would vice
Present Perfect: have viced (3.person: has viced)
Past Perfect: had viced
Future Perfect: will have viced
Past conditional: would have viced
© dictionarist.com