Anh - Việt - vigour

cách phát âm
n. sức mạnh, khí lực, nghị lực, khí phách

Anh - Anh - vigour

cách phát âm
vigour

Anh - Pháp - vigour

cách phát âm
n. vigueur, ÉNergie

Anh - Đức - vigour

cách phát âm
n. kraft (f), energie (f), vitalität (f), elan (m)

Anh - Hindi - vigour

cách phát âm
n. ताक़त, शक्ति, ऊर्जा, ज़ाब्तगी, वैधता

Anh - Indonesia - vigour

cách phát âm
n. kekuatan, tenaga, kegiatan, semangat

Anh - Tiếng Ý - vigour

cách phát âm
s. vigore, forza, energia

Anh - Ba Lan - vigour

cách phát âm
n. krzepkość, energia, wigor, żywość, zamaszystość, rozmach, siła, tężyzna, rześkość, moc, animusz, czerstwość, nerw

Anh - Bồ Đào Nha - vigour

cách phát âm
s. vigor (m), energia (f), força (f), robustez, vitalidade (f), força legal (f), validade (f)

Anh - Rumani - vigour

cách phát âm
n. energie, forţă, robusteţe, putere, sevă, tărie, vitalitate, vigoare, vârtoşie

Anh - Nga - vigour

cách phát âm
с. сила, энергия, законность, действительность

Anh - Tây Ban Nha - vigour

cách phát âm
Ex: Public libraries cannot be said to be pursuing this national social goal with clarity, vigour and imagination.

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - vigour

cách phát âm
i. güç, yaşama gücü, kuvvet, dinçlik, enerji

Anh - Ukraina - vigour

cách phát âm
n. сила, жвавість, рішучість, законність, міць, могутність, моторність, снага

Anh - Hà Lan - vigour

cách phát âm
zn. kracht, energie, activiteit, bedrijvigheid

Anh - Hy Lạp - vigour

cách phát âm
ουσ. ρώμη, ακμαιότητα, ενεργητικότητα, σθένος, σφρίγος, δύναμη

Anh - Ả Rập - vigour

cách phát âm
‏حيوية، قوة الشباب، نشاط، قوة، سريان مفعول‏

Anh - Trung - vigour

cách phát âm
n. 精力 (jıng1 lı4), 精神 (jıng1 shen2), 活力 (huo2 lı4), 劲 (jın4), 劲头 (jın4 tou2), 力度 (lı4 du4), 元气 (yuan2 qı4), 血气 (xue4 qı4), 魄 (po4)
adj. 锐 (ruı4)

Anh - Trung - vigour

cách phát âm
n. 精力 (jıng1 lı4), 精神 (jıng1 shen2), 活力 (huo2 lı4), 勁 (jın4), 勁頭 (jın4 tou2), 力度 (lı4 du4), 元氣 (yuan2 qı4), 血氣 (xue4 qı4), 魄 (po4)
adj. 銳 (ruı4)

Anh - Nhật - vigour

cách phát âm
(名) 活力, 元気, 精力, 気力, 活発, 精, 気勢, 機能, 剛健, 健祥, 清祥, 血気, 強, 温み, 温もり, 威, 勢い, 力

Anh - Hàn - vigour

cách phát âm
명. 정력, 활기, 힘, 구속력, 기운


© dictionarist.com