Tây Ban Nha - Anh - virutas

cách phát âm
n. shaving: shavings

Tây Ban Nha - Đức - virutas

cách phát âm
n. holzwolle

Tây Ban Nha - Hàn - virutas

cách phát âm
n. 깎아낸 부스러기


dictionary extension
© dictionarist.com