Tây Ban Nha - Anh - vitalidad

cách phát âm
n. vitality, life; bounce; animal spirits

Tây Ban Nha - Pháp - vitalidad

cách phát âm
1. (general) vitalité (f)
2. (persona) vitalité (f); entrain (m)
3. (energía) énergie (f); vitalité (f); vigueur (f); ressort (m)

Tây Ban Nha - Đức - vitalidad

cách phát âm
n. lebensfähigkeit, lebenskraft, vitalität, schwung

Tây Ban Nha - Nga - vitalidad

cách phát âm
n. жизнеспособность

Tây Ban Nha - Hàn - vitalidad

cách phát âm
n. 생명력


© dictionarist.com