Anh - Việt - vocation

cách phát âm
n. khuynh hướng, xu hướng, nghề nghiệp

Anh - Anh - vocation

cách phát âm
n. calling; career, profession; capability, skill
n. vocation, calling

Anh - Pháp - vocation

cách phát âm
n. vocation; profession, métier; talent

Anh - Đức - vocation

cách phát âm
n. Auftrag; Beruf (ung); Talent

Anh - Hindi - vocation

cách phát âm
n. पेशा, उद्यम, व्यवसाय, वृत्ति

Anh - Indonesia - vocation

cách phát âm
n. keahlian, bakat, lapangan, pekerjaan, kejuruan

Anh - Tiếng Ý - vocation

cách phát âm
s. (Rel) vocazione; inclinazione, attitudine, tendenza, disposizione; occupazione, professione, mestiere, attività, lavoro

Anh - Ba Lan - vocation

cách phát âm
n. powołanie, zawód, fach

Anh - Bồ Đào Nha - vocation

cách phát âm
s. vocação, dom; missão

Anh - Rumani - vocation

cách phát âm
n. vocaţie, chemare, carieră, profesiune, înclinaţie

Anh - Nga - vocation

cách phát âm
с. призвание, склонность, профессия

Anh - Tây Ban Nha - vocation

cách phát âm
s. vocación, profesión

Anh - Thổ Nhĩ Kỳ - vocation

cách phát âm
i. davet, çağrı, yetenek, kabiliyet, meslek, uğraşı

Anh - Ukraina - vocation

cách phát âm
n. покликання, професія

Pháp - Anh - vocation

cách phát âm
(f) n. vocation, calling

Anh - Hà Lan - vocation

cách phát âm
zn. roeping; beroep; talent

Anh - Hy Lạp - vocation

cách phát âm
ουσ. επάγγελμα, θεία κλήση

Pháp - Đức - vocation

cách phát âm
n. berufung, bestimmung

Pháp - Tiếng Ý - vocation

cách phát âm
1. (emploi) vocazione (f)
2. (religion) vocazione (f)

Pháp - Bồ Đào Nha - vocation

cách phát âm
1. (emploi) vocação (f)
2. (religion) vocação (f)

Pháp - Nga - vocation

cách phát âm
n. призвание (f), склонность (f), профессия (f)

Pháp - Tây Ban Nha - vocation

cách phát âm
1. (emploi) vocación (f)
2. (religion) vocación (f)

Pháp - Thổ Nhĩ Kỳ - vocation

cách phát âm
[la] tanrı çağrısı; gönül eğilimi; istidat, yetenek

Pháp - Hà Lan - vocation

cách phát âm
1. (emploi) aanleg (m)
2. (religion) roeping (f)

Anh - Ả Rập - vocation

cách phát âm
‏مهنة، النداء الباطني للعمل، موهبة‏

Anh - Trung - vocation

cách phát âm
(名) 天命, 才能, 天职

Anh - Trung - vocation

cách phát âm
(名) 天命, 才能, 天職

Anh - Nhật - vocation

cách phát âm
(名) 職業; 天職; 神のおぼしめし; 適性; 才能

Anh - Hàn - vocation

cách phát âm
명. 천직, 사명감; 직업, 적성; 능력


© dictionarist.com